Query related to Hiva Tauhi Ofa / Ofa.om

Hiva Tauhi Ofa : websites on the same subject

1

Hiva tauhi ofa o FENUAFANOTE Mikaele …

December 09, 2018

04/09/2011 · Vidéo incorporée · Hiva tauhi ofa mikaele FENUAFANOTE ... This feature is not available right now. Please try again later.

Link between the website and the query : 95 %

Quality and density of the query / crawled pages : 8,72 %

See details :

youtube.com

2

Tongan Gospel Song - "Ko e Tauhi Lelei" - …

December 09, 2018

19/10/2009 · Vidéo incorporée · This feature is not available right now. Please try again later.

Link between the website and the query : 94 %

Quality and density of the query / crawled pages : 5,27 %

See details :

youtube.com

3

Koe Tohi 'oe Gahi: The Book of Common …

December 09, 2018

Prayer of St. Chrysostom: KOE TUI FAKA-ATANASIUSI. ¶ ‛E lau be hiva ‛ae Tui ni koe fetogi ‛oe Tui ‛ae kau Abosetolo, ‛i he Lotu Bogibogi, ‛i he gahi ...

Link between the website and the query : 88 %

Quality and density of the query / crawled pages : 6,35 %

See details :

anglican.org

4

Lectionary 2015 - Kalia 'o Felenite, Tongan …

December 09, 2018

Kaunga ngaue ‘i he ‘Eiki, Sanuali 23, 2015 Si'i kaungā pilikimi ‘i he ‘Eiki, Fakafeta’i ki he ‘Otua ‘i he’ene fakahao mo’ui kitautolu ki he ta’u ...

Link between the website and the query : 85 %

Quality and density of the query / crawled pages : 8,05 %

See details :

kokasi.org

5

Koe Hisitōlia 'o Tonga ´ - Malo Tonga …

December 09, 2018

Koe Hisitōlia 'o Tonga´ 'Oku tātānaki mo fakamanatu heni 'ae ngaahi konga kehekehe 'i he Hisitōlia 'o Tonga´. Ka 'i ai ha tānaki pe fakatonutonu 'oku 'oatu e ...

Link between the website and the query : 85 %

Quality and density of the query / crawled pages : 4,89 %

6

Polynesian Songs and Chants - The …

December 09, 2018

Ta'anga 'ae Tupou II kia 'Ofa 14 'Uo'i si'oto lou sialé, Tapu mo e lose 'oe ngoué, 20 Pea teu hūfanga he honé, 'ihe kolokesa ho'o ngoué, 20

Link between the website and the query : 84 %

Quality and density of the query / crawled pages : 2,78 %

See details :

rinet.ru